Chi nhánh Oceanbank Bắc Giang

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bắc Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Giang 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Oceanbank Bắc Giang


  • Thành Phố Bắc Giang
  • PGD Nguyễn Thị Lưu

    Số 02 Nguyễn Thị Lưu, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

  • CN Bắc Giang

    Số 151, đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Ngân hàng Đại Dương tại Bắc Giang