Chi nhánh Oceanbank Cần Thơ

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Thành Phố Cần Thơ. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận Ninh Kiều 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Oceanbank Cần Thơ


  • Quận Ninh Kiều
  • CN Cần Thơ

    Số 6 Hòa Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Chi nhánh Ngân hàng Đại Dương tại Cần Thơ