Ngân hàng Oceanbank PGd Cẩm Lệ

  • Địa chỉ: Số 100 Ông Ích Đường, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ -TP Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0236 3695 445
  • Số Fax: 0236 3695 444
Hiển thị bản đồ đến PGd Cẩm Lệ

Bản đồ đường đi đến PGd Cẩm Lệ


Các chi nhánh khác