Ngân hàng Oceanbank PGD Lạch Tray

  • Địa chỉ: 219 C Lạch Tray, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
  • Số điện thoại: 0225 3261 998
  • Số Fax: 0225 3261 629
Hiển thị bản đồ đến PGD Lạch Tray

Bản đồ đường đi đến PGD Lạch Tray


Các chi nhánh khác