Ngân hàng Oceanbank Quận Hải Châu Đà Nẵng

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hải Châu.

  • PGd Dầu Khí

    Tòa nhà PVFC, đường 30/4, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.