Ngân hàng Oceanbank Quận Thanh Khê Đà Nẵng

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thanh Khê.

  • PGD Ông Ích Khiêm

    106 Ông Ích Khiêm, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

  • CN Đà Nẵng

    Số 80-82 Hàm Nghi, phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng