Ngân hàng Oceanbank Quận Đống Đa Hà Nội

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Đống Đa.