Ngân hàng Oceanbank Huyện Gia Lâm Hà Nội

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Gia Lâm.

  • PGD Bát Tràng

    Xóm 3, làng Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội