Ngân hàng Oceanbank Quận Hà Đông Hà Nội

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hà Đông.