Ngân hàng Oceanbank Quận Hai Bà Trưng Hà Nội

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hai Bà Trưng.