Ngân hàng Oceanbank Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hoàn Kiếm.