Ngân hàng Oceanbank Quận Tây Hồ Hà Nội

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Tây Hồ.