Ngân hàng Oceanbank Quận Thanh Xuân Hà Nội

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thanh Xuân.

  • CN Lê Văn Lương

    Tòa nhà Starcity Lê Văn Lương, số 81 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội