Ngân hàng Oceanbank Huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Kỳ Anh.

  • PGD Kỳ Anh

    Tiểu khu 2, Khu phố 3, thị trấn Kỳ Anh, Hà Tĩnh