Ngân hàng Oceanbank Huyện Bình Giang Hải Dương

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bình Giang.

  • PGD Bình Giang

    58A Đại lộ Hùng vương, xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, Hải Dương