Ngân hàng Oceanbank Huyện Chí Linh Hải Dương

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Chí Linh.

  • PGD Chí Linh

    132, Nguyễn Trãi I, Phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương