Ngân hàng Oceanbank Thành Phố Hải Dương Hải Dương

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hải Dương.