Ngân hàng Oceanbank Huyện Ninh Giang Hải Dương

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ninh Giang.

  • PGD Cầu Ràm

    Bưu điện Cầu Ràm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

  • PGD Ninh Giang

    Đường Khúc Thừa Dụ, huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương