Ngân hàng Oceanbank Huyện Thanh Miện Hải Dương

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thanh Miện.

  • PGD Thanh Miện

    Số 470 đường Nguyễn Lương Bằng, Khu 4, TT Thanh Miện, tỉnh Hải Dương