Ngân hàng Oceanbank Huyện Tứ Kỳ Hải Dương

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tứ Kỳ.

  • PGD Tứ Kỳ

    Tầng 1, Trung tâm Viễn thông Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương