Ngân hàng Oceanbank Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Phú Nhuận.