Ngân hàng Oceanbank Quận 1 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 1.