Ngân hàng Oceanbank Quận 10 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 10.