Ngân hàng Oceanbank Quận Tân Bình Hồ Chí Minh

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Tân Bình.