Ngân hàng Oceanbank Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Nha Trang.

  • CN Nha Trang

    Số 53 phố Yersin, tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa