Ngân hàng Oceanbank Huyện Bình Sơn Quảng Ngãi

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bình Sơn.

  • PGD Dung Quất

    Tòa nhà Petrosetco, Thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi