Ngân hàng Oceanbank Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Quảng Ngãi.

  • PGD Hùng Vương

    Số 227 Lê Trung Đỉnh, Phường Trần Hưng Đạo, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

  • CN Quảng Ngãi

    Số 55 - 57 Đại lộ Hùng Vương, phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi