Ngân hàng Oceanbank Huyện Đông Triều Quảng Ninh

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đông Triều.

  • PGd Mạo Khê

    Số 46- 48, khu Vĩnh Thông, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh