Ngân hàng Oceanbank Thành Phố Hạ Long Quảng Ninh

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hạ Long.

  • CN Quảng Ninh

    Tổ 66, Khu 3, Phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh