Ngân hàng Oceanbank Thành Phố Thanh Hóa Thanh Hóa

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Thanh Hóa.

  • CN Thanh Hóa

    103-105, Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa