Ngân hàng Oceanbank Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Cẩm Lệ.

  • PGd Cẩm Lệ

    Số 100 Ông Ích Đường, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ -TP Đà Nẵng