Ngân hàng Oceanbank Quận Ngô Quyền Hải Phòng

Ngân hàng Đại Dương có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ngô Quyền.

  • PGD Lạch Tray

    219 C Lạch Tray, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

  • PGD Đà Nẵng

    213 đường Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng