Ngân hàng Đại Dương

  • Trụ sở chính: Tòa nhà DAEHA, số 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
  • Số điện thoại: 043 772 6789
  • Số Fax: 043 772 6969
  • Website: www.oceanbank.vn
  • Email: support@oceanbank.vn
  • Telex:
  • Swift Code:

Chi nhánh Ngân hàng Đại Dương tại các tỉnh thành